Domov

Spoločnosť HaBIS, spol. s r.o. - člen skupiny ProCover, s.r.o. - www.procover.sk  je  poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním na finančné sprostredkovanie poistných produktov v oblasti neživotného poistenia – privátneho majetku, poistenia motorových vozidiel a v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a zaručujeme mu výber najvhodnejšieho poistenia a následný servis pri likvidácii prípadných poistných udalostí.

Povolenie NBS

HaBIS, spol. s r. o. je registrovaná v zmysle Zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia . Registračné číslo v registri NBS: 224031, zapísané v zozname Podriadených finančných agentov, podregister poistenie alebo zaistenie.

Údaje je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.

Profesionálny maklérsky softvér

Kvalitný servis Vám poskytujeme aj vďaka informačnému systému na správu poistných zmlúv a poistných udalostí. Je ním maklérsky poistný softvér ICM2, od spoločnosti Positive s.r.o., špecializovanej na poskytovanie IT služieb pre finančných sprostredkovateľov, s využitím webových technológií.

Pri úspešnej práci makléra je dôležitá evidencia zmlúv, s ihneď dostupnými prehľadmi a výstupmi, pripravenými na okamžitú tlač a export. Takéto výstupy potom môžu byť použité buď na naplnenie vnútorných potrieb spoločnosti alebo na vyhovenie požiadavkám klienta. 

Okamžitý prístup k relevantným informáciám je kľúčový pre zákaznícky servis na úrovni tretieho tisícročia. 

Maklérsky softvér ICM2 je rozšírený medzi finančnými sprostredkovateľmi a od roku 2010 sa medzi spokojných používateľov systému zaradila aj naša spoločnosť.