Domov

HaBIS, spol. s r.o. je nezávislá poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním na finančné sprostredkovanie poistných produktov v oblasti neživotného poistenia – privátneho majetku, poistenia motorových vozidiel a v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a zaručujeme mu výber najvhodnejšieho poistenia a následný servis pri likvidácii prípadných poistných udalostí.

Povolenie NBS

HaBIS, spol. s r. o. je registrovaná v zmysle Zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia v Registri sprostredkovateľov poistenia a zaistenia Národnej banky Slovenska ako poisťovací agent pod registračným číslom PAG 074901.

K činnosti sprostredkovania poistenia ju oprávňuje Povolenie Národnej banky Slovenska číslo OPK-6764/2008-PLP zo dňa 13.05.2008

Údaje je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.

Profesionálny maklérsky softvér

Kvalitný servis Vám poskytujeme aj vďaka informačnému systému na správu poistných zmlúv a poistných udalostí. Je ním maklérsky poistný softvér ICM2, od spoločnosti Positive s.r.o., špecializovanej na poskytovanie IT služieb pre finančných sprostredkovateľov, s využitím webových technológií.

Pri úspešnej práci makléra je dôležitá evidencia zmlúv, s ihneď dostupnými prehľadmi a výstupmi, pripravenými na okamžitú tlač a export. Takéto výstupy potom môžu byť použité buď na naplnenie vnútorných potrieb spoločnosti alebo na vyhovenie požiadavkám klienta. 

Okamžitý prístup k relevantným informáciám je kľúčový pre zákaznícky servis na úrovni tretieho tisícročia. 

Maklérsky softvér ICM2 je rozšírený medzi finančnými sprostredkovateľmi a od roku 2010 sa medzi spokojných používateľov systému zaradila aj naša spoločnosť.