Poistné udalosti

Aké služby Vám ponúkame v prípade poistnej udalosti?

  • nahlásime za Vás poistnú udalosť do poisťovne
  • zaistíme obhliadku škody likvidátorom poisťovne
  • zabezpečíme Vám poskytnutie zálohy poistného plnenia od poisťovne pri väčších škodách
  • pomôže Vám pri zhromažďovaní podkladov potrebných pre zdokumentovanie poistnej udalosti
  • preveríme správnosť vyplatenia poistného plnenia

 

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

  • bez zbytočného odkladu nás kontaktujte a my Vám radi poradíme s ďalším postupom riešenia poistnej udalosti
  • nemeňte stav poškodenej veci po poistnej udalosti
  • ak je nutné okamžite odstrániť následky škody a predísť tak zväčšeniu rozsahu škody, spravte dokumentáciu vzniknutej škody (fotodokumentáciu, videozáznam, svedecké výpovede)
  • škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti

 

Vyhľadávanie poistiteľa podľa EČV - www.skp.sk.