Produkty firemného poistenia

B/ Firemné poistenie

Majetok

 • Poistenie majetku
 • Poistenie prerušenia prevádzky

Zodpovednosť

 • Všeobecná zodpovednosť
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu
 • Profesná zodpovednosť
 • Environmentálna zodpovednosť
 • Zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločnosti

Motorové vozidlá

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
 • Havarijné poistenie
 • Poistenie čelného skla
 • Poistenie úrazu vo vozidle, náhradného vozidla, batožiny, asistenčných služieb
 • Poistenie finančnej straty

Technické riziká

 • Poistenie strojných a elektronických rizík
 • Poistenie strojného prerušenia prevádzky
 • Stavebné a montážne poistenie

Prepravné riziká

 • Poistenie prepravy
 • Poistenie zásielok

Poľnohospodárske poistenie

 • Poistenie hospodárskych zvierat
 • Poistenie plodín

Ostatné riziká

 • Úrazové poistenie
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie pohľadávok