Produkty privátneho poistenia

A/ Privátne poistenie

Osoby

 • Cestovné poistenie
 • Úrazové poistenie

Motorové vozidlá

 • Havarijné poistenie
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
 • Poistenie finančnej straty

Majetok a zodpovednosti za škodu

 • Poistenie rodinného domu
 • Poistenie bytu
 • Poistenie bytového domu
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie rekreačnej chaty
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania