Služby

1. Zhodnotenie aktuálneho stavu poistenia

Vyhodnotenie existujúcich poistných zmlúv z hľadiska

 • aktuálneho stavu majetku
 • potrieb klienta
 • možností a kapacity poistného trhu

2. Vypracovanie rizikovej analýzy – výber a ocenenie rizík

Podrobné zoznámenie sa

 • so štruktúrou majetku
 • s rozsahom podnikateľských aktivít a ďalších zámerov klienta
 • s dislokáciou majetku
 • systémom zabezpečenia a systémom práce
 • pomenovanie a ocenenie rizík

3. Návrh komplexného poistného programu

 • Poistné sumy a limity odškodnenia
 • Poistené riziká
 • Spoluúčasti pre jednotlivé riziká

4. Technické vykonanie a spracovanie výberového konanie

Štandardne vykonávame interné výberové konanie zadaním dopytu a vyjednávaním s vybranými poisťovňami.

Konečný výber poisťovne a poistného programu realizuje na základe predložených podkladov a odporúčaní samotný klient

5. Uzatvorenie poistných zmlúv a správa poistenia

 • Zabezpečenie vystavenia a uzatvorenia poistných zmlúv
 • Počas platnosti poistných zmlúv aktualizácia vzhľadom na meniacu sa situáciu podnikateľských aktivít a majetku klienta alebo poistného trhu.

6. Asistencia pri likvidácii poistných udalostí

 • nahlasovanie poistných udalostí, základné inštrukcie klientovi
 • obhliadky veľkých škôd, zápisy, koordinácia likvidácie s poisťovňami
 • zabezpečenie výplaty zálohy pri veľkých škodách
 • konzultácie a zhromažďovanie dokladov
 • prerokovanie náhrady škody s poisťovňou

7. Informácie o poistnom trhu

 • vývoj lokálneho a medzinárodného poistného trhu
 • priebežné informácie o poistných trhoch na základe požiadaviek klienta

8. Odborné poradenstvo

 • semináre a školenia z oblasti poisťovníctva podľa potrieb a želaní klienta

Tešíme sa, že Vám našou prácou pomôžeme prekonávať riziká Vášho podnikania.